Waar kun je onze club mee helpen?

Er zijn binnen TC Schermer een aantal vaste commissies die er voor zorgen dat de club goed reilt en zeilt. Daarnaast zoeken we vrijwilligers om één keer per jaar een activiteit te organiseren of een klusje te doen. Met elkaar maken vele handen tenslotte heel licht werk!

    

Voor 2020 kan je je inzetten voor de volgende dingen:

Het speelklaar maken van het tennispark 
De winddoeken worden opgehangen, het groen wordt gesnoeid en het park wordt opgeruimd. Dit gebeurt altijd in maart. De datum wordt op deze website vermeld.

Het organiseren van het Schermermolen Toernooi
Dit gebeurt door een speciale commissie die een eigen pagina op de website heeft.

Het organiseren van een aantal toernooitjes en de interne competitie
Dit gebeurt door een speciale commissie die een eigen pagina op de website heeft.

De kantinecommissie
Deze staat onder leiding van Nel Blokker.

De jeugdcommissie
Dit gebeurt door een speciale commissie die een eigen pagina op de website heeft.

De baancommissie
Deze wordt gevormd door Klaas Akkerman.