Baanonderhoud

Het is belangrijk dat onze leden goed op de hoogte zijn van hoe zij met de banen om moeten gaan gaan zodat deze lang mee gaan. De groundsman is verantwoordelijk voor het baanonderhoud en hieronder volgt een aantal belangrijke zaken over het onderhoud.

Baan 1 ontzien
Omdat er veel op baan 1 gespeeld wordt is het beter om dit gedurende het tennisseizoen te verminderen en vooral op baan 2 & 3 te tennissen!

Vegen

DSC_0002vkl

Nadat je getennist hebt moet je altijd de banen aan beide helften vegen met het daarvoor beschikbare sleepnet. Per baan zijn twee sleepnetten beschikbaar; ze hangen aan het hek. Hang de netten graag na gebruik weer aan het hek. Er is ook een bezempje om de lijnen te vegen.
Het vegen moet op een speciale manier gebeuren dat wil zeggen dat het gravel altijd richting baseline geveegd moet worden. Je loopt van links naar rechts over de baan en je trekt het net niet recht achter je aan maar scheef, gericht naar de baseline!
Let op: Als de banen flink nat zijn geregend dan mag er niet geveegd worden! En als de banen heel droog zijn moet er toch (voorzichtig) geveegd worden.

trek het net niet recht achter je aan maar scheef naar de baseline gericht toe!

Het vegen van het veld tussen serviceline en baseline: trek het net niet recht achter je aan maar scheef, gericht naar de baseline!

Het net niet recht maar scheef, gericht naar de baseline, achter je aan trekken.

Het vegen van het het veld achter de baseline:  het net niet recht achter je aantrekken maar scheef, gericht naar de baseline!

Sproeien
Bij droge stoffige banen die heel licht van kleur zijn is het goed om de banen regelmatig te besproeien. Dit mag alleen met de sproeiers gedaan worden; deze moeten wel regelmatig verzet worden. Een goed gesproeide gravelbaan moet oranje/donkerrood zijn. Als er een baan onbezet is en je bent aan het tennissen: zet de sproeier dan op de lege baan! Alle beetjes helpen.

DSC_9998vkl  DSC_9997vkl

Iets stuk op de baan
Beste leden, indien jullie onregelmatigheden of gebreken op of rond de baan zien, willen jullie dit dan doorgeven aan groundsman Klaas Akkerman? Telefoon: 0299-673873 / 06-51897191. Vriendelijk bedankt!

Klaas Akkerman

Klaas Akkerman