Eindejaarsgroet van voorzitter Wouter!

Categorie : Nieuws


Fijne mensen,

Het afgelopen seizoen is een hoopgevend jaar geworden. Hoewel we nog steeds ondersteuning kunnen gebruiken in verschillende commissies, hebben we over de gehele linie bezien een mooi jaar gehad.

De toernooicommissie (TC), lees: Leendert, begon het seizoen alleen. Het Openingstoernooi werd met hulp van het echtpaar Kuiper georganiseerd, waarvoor dank! De interne competitie was een succes, want alle wedstrijden zijn dit jaar gespeeld! De afsluitingsdag met barbecue, was zeer gezellig en een groot succes. En: we zijn blij te kunnen melden dat Yma Hoogeveen zich heeft gemeld om komend seizoen de TC te gaan versterken!  Zij denken erover om een Nieuwjaarsactiviteit te organiseren; houd de website, Facebook en uw mailbox in de gaten voor de uitnodiging!

De Schermermolen Toernooi commissie (SMT) heeft de stijgende lijn van vorig jaar voortgezet, en geholpen door het prachtige weer, een zeer succesvol toernooi georganiseerd. Weer (iets) meer deelnemers dan het voorgaande jaar, en een priktafel die halverwege de week al bijna leeg was. De tamtam gaat dat komend seizoen weer wat meer ‘Rijpers’ zullen deelnemen aan ons toernooi, daarom bestaat er goede hoop op het vasthouden van de stijgende lijn. Aandachtspunt is de kantinebezetting tijdens het toernooi; er is teveel werk aan de kantine bezet te houden tijdens het toernooi door verhinderingen, afzeggingen etc. Te denken valt om dat wellicht op een andere manier te regelen. Zoals het aanstellen van een ‘barcoach’ die de kantinebezetting regelt, of zelfs de verantwoordelijkheid bij degene die ingedeeld zijn te laten, en dat men zelf voor vervanging/ruil zorg draagt.

De jeugdcommissie (JC) heeft wederom een prachtig jaar achter de rug, met een drukbezet openingstoernooi en junior-seniortoernooi. Zij bekijken de mogelijkheid voor een uitwisseling met de verenigingen om ons heen. We hebben weer wat nieuwe leden mogen verwelkomen!

De baan-/kantine- en websitecommissie zijn allen ‘lekker bezig geweest’ dit seizoen. Klaas heeft hulp gekregen bij het sproeien van de banen, Els heeft goed overleg gehad met de verschillende commissies aangaande de bevoorrading en Anneke en Arthur hebben de website en de Facebookpagina van nieuw elan voorzien. Heeft u al eens gekeken?

De ledenadministratie doet Hennie nu alleen, en zij heeft aangegeven er mee te willen stoppen. Hennie heeft, na een goed en verhelderend gesprek met het bestuur, gelukkig besloten er nog 1 seizoen aan vast te willen plakken. Wij zoeken daarom evengoed iemand die haar wil ondersteunen en na komend seizoen wil vervangen! U kunt zich melden bij Hennie zelf, of  bij het bestuur.

Verder is de lekkage in het nieuwe keukengedeelte nu verholpen door een afvoerbuis anders te laten afvoeren en het afvoervermogen te vergroten. We zijn ook bezig met het oriënteren op de vervanging van onze banen. Ze zijn nu 33 jaar oud, en hoewel ze nog goed zijn, zit vervanging er op termijn aan te komen. We richten ons op 3 soorten ondergronden: gravel, kunstgras en smashcourt. De eerste offertes zijn aangevraagd, zodat we weten waar we ons op kunnen richten. De verlichting moet opnieuw bedraad worden, vanwege het huidige gevaar op kortsluiting. Dit wordt begin 2018 uitgevoerd door Pilkes. Daarnaast is er bestuurlijk contact met de ons omringende tennisverenigingen in de gemeente Alkmaar en ook met de verenigingen in Koggeland. We kunnen elkaar helpen met gezamenlijke uitdagingen, zoals o.a. de zorgelijk kleiner wordende vrijwilligersgroepen, vernieuwing van parken, ledenbestanden te optimaliseren. Wij hebben dit jaar een fijne, positieve en constructieve samenwerking met eenieder ervaren, en dat geeft ons ook weer frisse energie, vertrouwen en moed. Dank daarvoor!

Ik wil nogmaals specifiek aandacht vragen voor gegadigden voor de commissies, en met name die voor de Ledenadministratie en de Toernooicommissie. Zij gaat stoppen of is krap bezet en daardoor is de druk op de commissieleden (te) hoog. Mocht u zich willen inzetten voor een van onze commissies, dan kunt u contact opnemen met de voorzitters van deze commissies. Zij kijken reikhalzend uit naar uw hulp en/of aanmelding!

Ik wil u allen danken voor uw aandacht en het meedenken dat velen doen. Daar kunnen we als commissies en bestuur wat mee en ik hoop dat dat zo blijft! Als laatste wil ik u wijzen op de komende algemene ledenvergadering op woensdag 14 februari 2018 in Het Genot van Grootschermer. Een uitnodiging volgt nog!

Namens alle commissies en bestuur wens ik u fijne feestdagen en een sportief, bruisend maar vooral gezond 2018!

Wouter Leegwater,  voorzitter.

Hulp gevraagd!

Categorie : Nieuws


Beste leden,

Het tennisseizoen voor deze zomer is alweer over de helft en een tweetal activiteiten staan ons nog te wachten. Het ouder-kind toernooi wordt gehouden op 17 september. Het afsluitings/vrijwilligerstoernooi met een BBQ zal worden gehouden op zondag 24 september. De uitnodigingen hiervoor volgen begin september.

Op de ledenvergadering van afgelopen februari is een beroep op de leden gedaan om de toernooicommissie te ondersteunen. Hetzij als commissielid, hetzij als ondersteuning bij een activiteit. Tijdens de Open Dag is dat gelukt! Annie en Jan Kuiper  hebben toen een fijne organisatie neergezet. Daarna is de organisatie voor de interne competitie door Leendert (toernooicommissie) opgezet.

Voor het afsluitingstoernooi op 24 september heeft zich helaas nog niemand aangeboden om dit te helpen organiseren. Het is echt nodig dat Leendert versterking krijgt van twee leden (in de commissie) en daarom doet het bestuur nogmaals een dringend verzoek: wie wil Leendert helpen in de toernooicommissie (dit kan ook eenmalig zijn)? Aanmelden kan bij het bestuur: zonnehoek7@hetnet.nl

Laten we er met z’n allen de schouders onder zetten om activiteiten te kunnen blijven organiseren.

Ook heeft Hennie te kennen gegeven na dit seizoen te stoppen met de ledenadministratie. Wie zou zich willen laten inwerken door Hennie om deze taak van haar over te nemen? We kunnen echt niet niet zonder!

Wij als bestuur willen u nogmaals vragen eens stil te staan bij het vrijwilligerswerk dat nodig is om een vereniging leefbaar en draaiend te houden. Op dit moment is de bezetting zo laag dat we te weinig reuring op het park hebben, waardoor onze mooie vereniging bijna slapend is. Wij zien dit graag anders! De incidentele vrijwilligers hebben we scherp, maar ondersteuning voor de toernooicommissie en het park-/baanonderhoud is met spoed nodig. Wilt u hierin wat betekenen, meld u dan aan bij: zonnehoek7@hetnet.nl.

Met  sportieve groet,

Het bestuur.

 

Het Junior-seniortoernooi op zondag 17 september!

Categorie : Nieuws


De jeugdcommissie heeft het junior-senior toernooi gepland op zondag 17 september. Dit leuke evenement vindt de hele zondag plaats en wordt afgesloten met een borrel. Nadere informatie volgt later!

Verslag interne competitie 2017!

Categorie : Nieuws


Interne competitie geslaagd!

De afgelopen 3 maanden zijn de wedstrijden voor de interne competitie gespeeld en het was zeer geslaagd. Geen prijzen hiervoor maar de eeuwige roem vergoed veel.

HERENDUBBEL

Bij de herendubbel waren er 4 koppels, deze waren redelijk aan elkaar gewaagd en er ontstonden leuke rally’s en spannende sets. Zowel het koppel Henk van Hemert/Rob Voorneveld en het koppel Cock Appelman/Ruud vd Knokke haalden 4 punten maar de onderlinge partij was in het voordeel van Henk en Rob en ook het totaal aantal games.

Uitslag:

1             Henk van Hemert en Rob Voorneveld  4 punten.
2             Cock Appelman en Ruud v/d Knokke    4 punten.
3             Wim Blokker en Leendert Gorter            3 punten.
4             Antoon Bijman en André de Geus          1 punt.

Mixdubbel

De Mixdubbel heeft een duidelijke winnaar gekregen in Ed Langedijk/Gertruud de Groot en terecht toch een maatje te groot maar ondanks dat hebben we heerlijk tegen elkaar gespeeld en hebben ze het niet cadeau gekregen.

Plaats 2 en 3 hadden een gelijk aantal punten en moest de onderlinge wedstrijd de doorslag geven of anders het aantal games geteld worden. Voor plaats 4 en 5 gold het zelfde. Jan Jonk kon helaas niet alles spelen en daarom heeft Stijn zijn plaats ingenomen.

Uitslag:

1             Ed Langedijk en Gertruud de Groot        punten.
2             Henk de Reus en Joke v/d Linde           4,5 punt.
3             Antoon Bijman en Els Akkerman          4,5 punt.
4             Jan Jonk(Stijn R.) en Esmee Jonk        1,5 punt.
5             Leendert Gorter en Dineke de Groot    1,5 punt.

Een ieder hartelijk dank voor de inzet en sportiviteit en natuurlijk volgend jaar weer meedoen!!!

Zondagmiddag 6 augustus maar 1 baan beschikbaar!

Categorie : Nieuws


Er is van 13.00 – 18.00 uur maar één baan beschikbaar op zondagmiddag 6 augustus. Op de andere twee banen wordt het ‘Langedijktoernooi’ gespeeld.

De snoeiploeg aan het werk!

Categorie : Nieuws


Op zaterdag 18 maart en maandag 27 maart is de snoeiploeg actief geweest op het tennispark. Henk van Truijen, Ed Langedijk, Wouter Leegwater, Hennie Plezier en Antoon Bijman hebben de hoge den naast de lichtmast en de laatste bomen achter de kantine, geveld! Het weer zat niet mee en de apparatuur liet ze soms inde steek maar deze kanjers hebben de klus gewoon met elkaar geklaard. Dank mannen!

2 april: Open dag TC Schermer!

Categorie : Nieuws


Op zondag 2 april organiseert onze tennisclub weer een open dag voor volwassenen en jeugd! Wil je ervaren hoe leuk tennis is, kom dan naar ons tennispark aan de Middenweg 4. Onze enthousiaste tennisleraar Fred Spruit van Tennisschool De Kloek is aanwezig en er wordt van alles  georganiseerd. Ballen en rackets zijn aanwezig!

Jeugd van 5 – 15 jaar is welkom van 11.00 – 13.00 uur
Jeugd vanaf 15 jaar en senioren zijn welkom van 13.00 – 15.00 uur

We vragen je wel om je aan te melden voor de open dag. Dit kan door een mailtje te sturen naar Antoon Bijman: zonnehoek7@hetnet.nl; wil je daarbij je leeftijd vermelden? Je kunt Antoon ook bellen voor meer informatie: 06 – 230 101 73.

 

Afsluitingstoernooi 2016

Categorie : Nieuws


Dag leden van TC Schermer,

Afgelopen zondag, 2 oktober, werd het afsluitingstoernooi gehouden. Ik denk dat Leendert een vooruitziende blik heeft want hij zei, we noemen het geen toernooi maar een afsluitingsdag.

Van een toernooi was dan ook geen sprake want de banen stonden in de middag volledig blank.  Wat een water. Om 10 uur in de morgen heeft de jeugd, tuss
en de buien door, nog wel getennist. Het park was mooi versierd door Alex en Ruby van de jeugdcommissie. Lekkere dingen ingekocht voor de kinderen. Een mooi schema gemaakt wat tot de finale’s kon worden afgewerkt. Toen werd het toch even te nat.  De prijsuitreiking was er niet minder spannend door voor kinderen en ouders.  Je zal maar zo’n mooie beker mee naar huis mogen nemen!

Daarna liep de kantine vol met de senioren leden. Zij schreven zich in en ontvingen een letter voor het te spelen schema.  Een paar noeste werkers hebben de banen nog van het meeste water kunnen ontdoen. Er is een kwartier gespeeld en toen kwam de regen met bakken naar beneden en was het over met de pret. Althans op de banen.

In de kantine werd het verrekte gezellig. Een ieder had een zitplaats, de keesspellen werden van huis opgehaald. Ik heb het, in de twaalf jaar dat ik lid ben, nog nooit zo gezellig gezien. De verbouwde kantine kwam tot zijn recht. Wat een gekeuvel.

De fam. De Reus, die de BBQ zou verzorgen, werd een uur naar voren gehaald en begon om 16.00 uur.  Voor die tijd hadden Leendert en Dineke voor lekkere hapjes gezorgd. De appeltaart, gemaakt volgens Dineke’s recept, smaakte bij aanvang overigens ook al fantastisch!

De twee hebben het toch maar weer mooi geklaard. Met een deelname van 35 leden.

Dat geeft hen toch weer veel inspiratie en motiveert wel weer! Echter een aanvulling van twee leden in de toernooicommissie,  is echt wel nodig om het een vervolg te kunnen geven. Dus beste leden denk erover na en ondersteun hen in de komende jaren.

De BBQ was overweldigend. Dat kun je wel overlaten aan Pieter en zijn vrouw.

Rond half 7 gingen allen weer huiswaarts.  Lekker gegeten en bijgepraat.

Hoe een middag zo kan verlopen na 8 weken droog en zonnig weer. De penningmeester was de lachende derde. Hartelijk dank aan alle deelnemers zoals jullie het hebben opgevangen.  Grandioos.

Groet Antoon

Schermermolen Toernooi in volle gang!

Categorie : Nieuws


Schermermolen Toernooi in volle gang! Er is 300 euro bij elkaar gefietst voor sponsorgeld, het tennispark en de kantine zijn in orde gemaakt en inmiddels staan de deelnemers hun partijen te spelen. Kom gezellig een avondje naar de baan om naar leuk tennis te kijken en te genieten van de drankjes en versnaperingen in de bar!

Rabosponsortocht Welkom SMT
Priktafel De molen Bloembak

TC Schermer staat nu ook op Facebook!

Categorie : Nieuws


Een flink aantal tennisleden zit vast en zeker op Facebook. Tijd voor TC Schermer om ook een eigen FaceBook pagina te openen! Voor foto’s filmpjes en berichten. Trek de stoute schoenen aan en volg ons.

Printscreen Facebook