Update Corona en banen

Categorie : Nieuws


Beste leden,

De afgelopen dagen is er meer duidelijk geworden over wat er nog gebeuren moet om ons park speelklaar te krijgen. Het belangrijkste is natuurlijk dat de banen speelklaar raken (zie A), daarna hebben we nog toestemming nodig van de gemeente om te mogen spelen: goedkeuring voor het Coronaprotocol verkrijgen (zie B). We denken via dit bericht wat duidelijkheid aan jullie te verschaffen:

A. Ons baanonderhoudsbedrijf, Werkom, heeft erge last van de Coronaregels. Zij werken met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, en velen van hen vallen in de risicogroep.  Ze hebben dus simpelweg (te) weinig mensen. Het is ze tot nu toe niet gelukt een oplossing te vinden om de ‘anderhalve meterregel’ werkbaar te maken., maar er is nu wel een oplossing in de maak gelukkig. Het is nog 2 volle dagen werk, en 1 volle dag walsen.

Volgende week woensdag (20 mei) hebben we contact met hun teamleider om hun planning door te nemen. Hierbij is nog steeds ons doel om 1 juni weer open te kunnen gaan.

Echter, het kan zijn dat ze niet voldoende mensen beschikbaar hebben. Oplossing: wij zoeken deze ontbrekende handjes! Meld je bij Wouter aan voor de pool (wanneer je buiten de risicogroep valt, zie lijst RIVM via deze link) en wilt helpen. Dit geldt ook, vanwege het ontbreken van de anderhalve meterregel, voor de oudste jeugd! Het is hiervoor wel van belang dat je minimaal een hele dag (ma-do) beschikbaar bent. Doe dit uiterlijk 19 mei zodat Wouter weet welke mogelijkheden we hebben in de planning.
Wanneer we een grote (meer dan 10 mensen) groep hebben, is er ook nog de mogelijkheid dat we het helemaal zelf gaan doen want de baancommissie van LTV de Rijp is bereid gevonden om ons dan te willen instrueren, en dat is heel fijn! In dat geval is het misschien mogelijk zelfs eerder open te gaan.

B. Wanneer de banen gereed zijn, is het nog nodig goedkeuring van de gemeente te verkrijgen voor ons Coronaprotocol. Dit omvat een flink pakket aan afspraken en maatregels, waar we jullie in een aparte mail verder over zullen inlichten. Vanuit andere verenigingen krijgen we bericht dat er echt op naleving wordt toegezien (BOA’s controleren), en de boetes zijn niet mals. Echter, het doel is natuurlijk de kans op een besmetting zo laag mogelijk te houden, en dat zou voldoende motivatie mogen zijn.

Kort samengevat:

* Ons park blijft gesloten tot in elk geval eind mei
* 20 mei is er meer duidelijk over de aanpak van de banen
* Meld je aan bij Wouter wanneer je een dag wilt helpen om de banen speelklaar maken
* Wanneer deze pool groot (meer dan 10  pers, ook jeugd!) genoeg is,
kunnen we eerder open
* Het Coronaprotocol voor onze vereniging omvat veel afspraken. Dit volgt
in een later bericht.

Met sportieve groet namens het bestuur,

Wouter Leegwater

Corona

Categorie : Nieuws


Op dit moment (1 mei) is het nog onduidelijk welke gevolgen het Coronavirus voor onze tennisclub op de langere termijn heeft. Wat nu al wel duidelijk is:

  • de banen gaan voor senioren sowieso niet eerder open dan 20 mei
  • jeugd mag wel weer tennissen maar helaas zijn onze banen nog niet gereed (de lijnen liggen er nog niet in). Op het moment dat de banen speelklaar zijn voor de jeugd, laten we dat zo snel mogelijk weten
  • de tennislessen beginnen ieder geval na 20 mei
  • de competities zijn uitgesteld tot nader order
  • het Schermermolen Toernooi gaat niet door

We houden jullie via deze website, en eventueel een extra nieuwsbrief, op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook onze voorzitter heeft een brief geschreven over de huidige situatie die hier te lezen is.

Pas goed op jezelf en je naasten!

Onderhoud tennispark

Categorie : Nieuws


Antoon, Roy, Paula, Jacqueline, Leendert, Anneke, Ellen, Wouter, Leon, Dineke, Ellen, Anneke, Humbert en Dieuwke hebben er op 14 maart met vereende krachten voor gezorgd dat het jaarlijkse onderhoud op ons tennispark weer is uitgevoerd. Er is veel gezaagd, gesnoeid en schoongemaakt!

Koffie met overheerlijke appeltaart van Paula
Dieuwke met de spuit
Ed met het takkenwerk

Crocustoernooi 2020

Categorie : Nieuws


Ons nieuwe tennislid Roy Scholten heeft meteen vol enthousiasme met zijn vrouw Paula met het Crocustoernooi meegedaan en daar samen met Henk de Reus een verslag over gemaakt. Lees het hier!

Baanonderhoud

Categorie : Nieuws


Namens onze groundsman Klaas Akkerman het volgende:

Klaas Akkerman

  • Omdat er veel op baan 1 gespeeld wordt en deze daarom sneller slijt, is het verzoek om baan 1 te ontzien en vooral op baan 2 & 3 te spelen
  • gedurende de droogte deze zomer moeten de banen gewoon (voorzichtig) geveegd worden
  • sproei de banen zoveel mogelijk; als er één of twee banen onbezet zijn als je aan het tennissen bent, zet dan alsjeblieft de sproeiers er op en laat ze hun werk doen

Als we hier met zijn allen op letten behouden we onze prachtige en kwalitatief goede banen en wordt het werk van Klaas ook wat makkelijker!

TC Schermer is AVG bestendig!

Categorie : Nieuws


Het is op het moment van schrijven 22.46 uur op 24 mei 2018. Over 1 uur en 14 minuten gaat de AVG wetgeving in; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En TC Schermer is er helemaal klaar mee. We hebben een officieel verwerkingsregister waarin we aangeven welke gegevens we binnen onze club van onze leden hebben en wat we daar mee doen. De vrije vertaling daarvan hebben we opgeschreven in een Privacyverklaring en die staat op deze website. Klik hier om de verklaring te lezen. Binnenkort ontvangen alle leden bovendien ook nog persoonlijke een mail over de AVG gevolgen voor ons cluppie. De vrijwilligers die met persoonsgegevens te maken hebben worden binnenkort bijgepraat over de AVG door voorzitter Wouter en ledenadministrateur Ellen.