Coronaprotocol verantwoord tennis

Dit protocol gaat in vanaf 1 juni 2020

Corona-verantwoordelijke
Eindverantwoordelijk voor het Coronabeleid is het bestuur. De voorzitter, Wouter Leegwater, is aanspreekpunt voor het Coronabeleid. Het bestuur is intensief betrokken bij het weer opstarten van het tennissen voor alle leden, en speelt een rol in het vaststellen en/of uitvoeren van het beleid. Dit protocol dient gebruikt te worden om weer veilig te kunnen gaan tennissen.

Het Coronabeleid met betrekking tot de lessen is gevormd, en wordt waar nodig bijgesteld, in nauwe samenwerking met Tennisschool De Kloek. Onze contactpersoon aldaar is Fred Spruit.

Communicatie naar de leden
Op het park worden de geldende regels en routes duidelijk aangegeven d.m.v. oranje posters. Ook is en wordt herhaaldelijk een update gemaild naar de leden. Wanneer er een verandering in de regels optreedt, wordt dit via de website en de mail kenbaar gemaakt.

Opening van het park
Per 1 juni 2020 is het park weer open, met uitzondering van het gebouw. Daar is alleen de hal toegankelijk.

Banen
De banen zijn vers gelegd. Officieel is het gebruik van de sleepnetten verboden, maar omdat dat schade aan onze (door de droogte vrij zachte) banen zou brengen hebben wij hier vrijstelling voor gekregen. De spelers op de baan dragen zorg voor het vooraf en na afloop van de activiteit voor het reinigen van handvaten van de sleepnetten. Er hangen desinfecterende middelen naast de sleepnetten. Er hangen er nu twee (ipv 6) sleepnetten centraal op de banen (bij baan 2). 

Tennislessen
De tennisschool maakt het lesrooster. We gaan de vermenging van de lesgroepen bij de leswissel voorkomen door een aangepast komen-en-gaan van de opeenvolgende lesgroepen: de nieuwe groep lesnemers verzamelt zich in de 5 min voor aanvang van de les op het grote terras naast de oefenkooi. De lesgroep die klaar is verlaat dan ongehinderd het park, waarna de nieuwe lesgroep het veld betreedt.

Let op: het park is alleen toegankelijk voor mensen die een ‘tennisafspraak’ hebben (les, vrij spel of vanwege functie). Dit betekent dat:

· er geen publiek komt kijken
· wachtende ouders buiten het park blijven (parkeerplaats).

De lessende leden krijgen (ook) een mail van de Tennisschool met uitleg over de lessen en nieuwe richtlijnen.

Oefenmuur
De oefenmuur mag slechts door 1 persoon (13 jaar en ouder) tegelijk worden gebruikt, met eigen materiaal (racket en ballen). Voor spelers jonger dan 13 is de maximaal 2 spelers. Dit wordt aangegeven door middel van een oranje poster op de deur.

Kantine
De kantine blijft voorlopig gesloten. De spelers wordt bij deze gevraagd om voor het van huis gaan te toiletteren en thuis te douchen.

Gebruik afhangbord in hal verplicht
Omdat het park alleen toegankelijk is voor spelers met een speelafspraak (of omwille van hun functie), is het gebruik van het afhangbord vanaf heden verplicht. Op deze manier is te controleren wie een geldige toegang heeft.
In de hal hangt ook de EHBO-doos en een desinfecterend middel.

Algemene richtlijnen
• Gezond verstand gebruiken staat voorop!
• Voor iedereen geldt dat je thuis blijft wanneer je zelf of iemand uit jouw thuis een van de volgende klachten heeft: (droge hoest), verhoging (vanaf 37,5 C°), verlies van reuk/smaak.
• We hebben een aantal vaste speelgroepen die op vaste tijden spelen. Inzage in de baanbezetting wordt gerealiseerd door de speeltijden van deze vaste speelgroepen op hier deze website te plaatsten zodat leden weten wanneer de ‘drukkere tijden’ zijn.
• De vaste speelgroepen zijn actief benaderd en daarvan is steeds een (of meerdere) lid(leden) benoemd tot Coronaverantwoordelijke. Daarnaast informeren wij al onze leden over de nieuwe afspraken middels een mail en websitevermelding. De eerste weken is er extra aandacht voor het volgen van de nieuwe afspraken.
• De kaarten met richtlijnen hangen voor het raam rechts naast de toegangsdeur.
• Tennisleraren zeggen de lessen af als ze zelf verschijnselen hebben en sturen leerlingen weg die last lijken te hebben van (een van) de verschijnselen.
• Tennisleraren beschikken individueel over een desinfectiemiddel en handschoenen.

Richtlijnen voor spelers
• Vanaf 13 jaar, houd altijd 1.5 meter afstand van elkaar.
• Leden zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben, les volgen en/of omwille van hun functie. Het afhangbord dient bij TC Schermer als controlemiddel. Direct na het spelen wordt eenieder verzocht het park te verlaten.

Richtlijnen voordat je gaat spelen
• Gebruik het afhangbord, het gebruik bepaalt of je ‘recht hebt om op het park aanwezig te zijn’ en is dus verplicht.
• Markeer je eigen tennisballen
• Neem je eigen bidon mee, de buitenfontein is wel beschikbaar. Ook hier hangt een desinfecterend middel.
• Ga voor het sporten thuis naar het toilet.

Richtlijnen tijdens het spelen
• Kom tijdens het tennissen niet te dicht bij elkaar, zelfs als dit betekent dat je een bal moet laten lopen.
• Wissel van baanhelft met de klok mee.
• De scoreborden zijn verwijderd, tel daarom hardop.

Richtlijnen na het spelen
• Ga na het spelen direct naar huis.

Aanvullende richtlijnen voor leraren
• De leraar houdt rekening met de afstand tussen de leerlingen bij oefeningen en drills en maakt hier eventueel gebruik van hulpmiddelen om 1.5 meter afstand te garanderen.
• Tennis specifieke fysieke trainingen zijn toegestaan.
• Leerlingen zijn alleen kort voor aanvang van de les aanwezig en gaan na afloop meteen weer naar huis.
• Het aantal trainingsballen per les wordt beperkt.
• De leraar ziet er op toe dat er geen toeschouwers (ouders, vriendjes/vriendinnetjes etc.) aanwezig zijn.