Lidmaatschap

Tennissen bij TC Schermer, wat zijn hier van de kosten?

De contributie voor 2019 is vastgesteld op:

  • Seniorleden (vanaf 18 jaar en ouder) betalen € 125,-
  • Jeugdleden vanaf 13 tot en met 17 jaar betalen € 75,-
  • Jeugdleden tot en met 12 jaar betalen € 50,-

Inschrijfkosten voor nieuwe leden: eenmalig € 5,-

Hoe kan ik lid worden?
Stuur een mail naar tcschermer@quicknet.nl en vraag om een inschrijfformulier. Vul deze in en mail het formulier retour.
Nieuwe leden krijgen na aanmelding per mail de huisregels van TC Schermer toegestuurd.

Factuur contributie
De facturen zijn in 2019 eind februari verstuurd. Leden die een machtiging voor automatische incasso hebben gegeven, krijgen via de mail een bericht wanneer het bedrag wordt afgeschreven.

Hoe kan ik betalen?
Het voldoen van contributie kan op 2 manieren:

  • overmaken via de bank (zie factuur die u aan het begin van het seizoen ontvangt)
  • automatische incasso (vraag hiervoor via tcschermer@quicknet.nl een formulier aan)

Pasfoto op ledenpas: Indien er geen of een verouderde pasfoto op uw ledenpas staat, dan kunt u deze alsnog voor 31 januari inleveren bij de ledenadministratie. Op verzoek kan er dan een nieuwe ledenpas bij de KNLTB aangevraagd worden. Indien u mee wilt doen aan KNLTB toernooien dan is een pasfoto verplicht.
De ledenpasjes van de mensen die betaald hebben liggen vanaf 5 april in de kantine (als je voor de bar staat, liggen ze links boven de bar in een bakje).

Bankrekeningnummer TC Schermer: Rabobank  NL27 RABO 0357907647

Automatische incasso: Het is voor de ledenadministratie verreweg het prettigst als u uw contributie automatisch laat innen. Vraag om het automatisch incassoformulier en mail het ingevuld en ondertekend naar de ledenadministratie TC Schermer: tcschermer@quicknet.nl.

Voor wanneer moet ik opzeggen? Opzeggingen dienen te geschieden voor 31 januari van het betreffende jaar. Mocht u na 31 januari opzeggen dan bent u voor dat jaar gewoon contributie verschuldigd.

Hoe kan ik een adreswijziging of e-mailwijziging doorgeven?
Stuur een mail naar de ledenadminstratie via tcschermer@quicknet.nl.

  • Pagina’s

  • Meest recente berichten

  • Categorieën

  • RSS Tennisnieuws