Lidmaatschap

Tennissen bij TC Schermer, wat kost dat?

De contributie voor 2022 is vastgesteld op:

Inschrijfkosten: eenmalig € 5.

Hoe kan ik lid worden?
Stuur een mail naar ledenadministratie@tcschermer.nl en vraag om een inschrijfformulier of download het van deze pagina. Vul het formulier in en mail het formulier retour.
Nieuwe leden krijgen na aanmelding per mail de huisregels van TC Schermer toegestuurd.

Factuur contributie
De facturen zijn in 2022 medio maart verstuurd. Bij leden die een machtiging voor automatische incasso hebben gegeven, wordt het bedrag half april afgeschreven.

Hoe kan ik betalen?
Het voldoen van contributie kan op 2 manieren:

  1. overmaken via de bank (zie factuur die u aan het begin van het seizoen ontvangt)
  2. automatische incasso (vraag daarvoor een formulier aan )

Ledenpas:
Elk lid van TC Schermer ontvangt een KNLTB-ledenpas; een ledenpas is alleen geldig met pasfoto. De pasfoto moet worden aangeleverd bij de ledenadministratie. Indien er geen of een verouderde pasfoto op uw huidige ledenpas staat, dan kunt u hiervoor dus en nieuwe pasfoto aanleveren bij de ledenadministratie.
Als u mee wilt doen aan KNLTB-toernooien, dan is geldige ledenpas inclusief een pasfoto verplicht.

Bankrekeningnummer TC Schermer:
Rabobank  NL27 RABO 0357907647

Automatische incasso: Het is voor de ledenadministratie verreweg het prettigst als u uw contributie automatisch laat innen. Vraag om het automatisch incassoformulier en mail het ingevuld en ondertekend naar de ledenadministratie TC Schermer: ledenadminstratie@tcschermer.nl

Voor wanneer moet ik opzeggen?
Opzeggingen dienen te geschieden voor 1 januari van het betreffende jaar. Mocht u na 1 januari opzeggen dan bent u voor dat jaar gewoon contributie verschuldigd.
NB Als u uw tennisles (of die van uw kinderen) bij De Kloek opzegt dan betekent dit niet dat het lidmaatschap van TC Schermer wordt beëindigd.  Mocht u helemaal willen stoppen met tennissen dan dient u dit dus ook nog te doen. 

Hoe kan ik een adres- of e-mailwijziging doorgeven?
Stuur een mail naar de ledenadministratie.