Jaarvergadering 2021

In 2021 vond de reguliere jaarvergadering digitaal op donderdag 11 maart om 19.30 uur. Er vond bij uitzondering een tweede Algemene Leden Vergadering plaats op woensdag 7 juli om 20.00 uur. Onder andere de vernieuwde statuten, het huishoudelijk reglement, de jaarrekening en het nieuwe beleidsplan stonden op de agenda.

Hieronder staan de verschillende beschikbare stukken: