Jaarvergaderingen

TC Schermer houdt elk jaar in het februari haar jaarvergadering voor alle leden. De agenda en het verslag van de jaarvergadering van het vorige jaar, worden op de website gepubliceerd; de financiële stukken ontvangen de leden per mail. Kijk bij het desbetreffende jaar voor informatie over de jaarvergadering.

In 2021 vindt er bij uitzondering een tweede Algemene Leden Vergadering plaats op woensdag 7 juli om 20.00 uur. Deze zal waarschijnlijk nog online georganiseerd worden. Onder andere de vernieuwde statuten, het huishoudelijk reglement, de jaarrekening en het nieuwe beleidsplan staan op de agenda.

In 2021 vond de reguliere jaarvergadering digitaal op donderdag 11 maart om 19.30 uur. Hieronder staan de verschillende stukken (inclusief het verslag): 

Agenda
Jaarverslag 2020
Notulen vergadering 26 februari 2020
Notulen jaarvergadering 11 maart 2021

Klik op de link voor informatie over voorgaande jaarvergaderingen: