Jaarvergaderingen

TC Schermer houdt elk jaar in het februari haar jaarvergadering voor alle leden. De agenda en het verslag van de jaarvergadering van het vorige jaar, worden op de website gepubliceerd; de financiële stukken ontvangen de leden per mail. Kijk bij het desbetreffende jaar voor informatie over de jaarvergadering.

In 2021 vond de jaarvergadering digitaal op donderdag 11 maart om 19.30. Hieronder staan de verschillende stukken (inclusief het verslag): 

Agenda
Jaarverslag 2020
Notulen vergadering 26 februari 2020
Notulen jaarvergadering 11 maart 2021

Klik op de link voor informatie over voorgaande jaarvergaderingen: