Bestuur en commissies

Tennisclub Schermer
Middenweg 4, 1843 KC Grootschermer
Rabobank: NL27 RABO 0357 907 647

Bestuur
Voorzitter:                Wouter Leegwater; voorzitter@tcschermer.nl 
Secretaris:               Roy Scholten; secretaris@tcschermer.nl; 06-11 46 04 14
Penningmeester:     Ruud v.d. Knokke; penningmeester@tcschermer.nl; 072-5742288 / 06-513 532 53

Jeugdcommissie
Alex Bellamy
Ruby Corveleyn

Kantinecommissie
Nel Blokker: 072-5044294 / 06-573 090 98
Coraline Reitsma: 06-374 17 039
Els Akkerman: 0299-673873

Ledenadministratie
Ellen van Schravendijk: ledenadministratie@tcschermer.nl

Groundsman
Klaas Akkerman: 0299-6673873

Parkonderhoud
Antoon Bijman: zonnehoek7@hetnet.nl

Schermermolen Toernooi commissie (OT):
Coraline Reitsma: 06-374 17 039
Cock Appelman
Paula Scholten

Met hulp van:
Marion van der Burg,  Stijn Ruijgrok, Joop van der Burg
Marlène Ruijgrok

Toernooicommissie (TC)
Leendert Gorter
Yma Hoogeveen
Paula Scholten

Website en FaceBook
Anneke Wienema

Ledenwelkom
Anneke Wienema: ledenwelkom@tcschermer.nl

Advertentie/Sponsorcommissie
Vacant

Kascommissie
Ed Langedijk (eerste jaar) 
Gertruud Groot (tweede jaar)

Tennisles:
Tennisschool De Kloek
– Fred Spruit & Gosse Panagoulopoulos
– Luca Braan (jeugd)