Bestuur en commissies

Tennisclub Schermer
Middenweg 4, 1843 KC Grootschermer
0299-674115
Rabobank: NL27 RABO 0357 907 647

Bestuur
Voorzitter:                Wouter Leegwater
Secretaris:               Antoon Bijman          0251-312241 / 06-230 101 73 / zonnehoek7@hetnet.nl
Penningmeester:      Ruud v.d. Knokke    072-5742288 / 06-513 532 53

Jeugdcommissie
Alex Bellamy
Ruby Corveleyn

Kantinecommissie
Nel Blokker: 072-5044294 / 06-573 090 98
Coraline Reitsma: 06-374 17 039
Els Akkerman: 0299-673873

Ledenadministratie
Ellen van Schravendijk: tcschermer@quicknet.nl

Baancommissie en Groundsman
Klaas Akkerman: 0299-6673873

Schermermolen Toernooi commissie (OT):
Leo van der Linden: 06-23916875 of alvdlinden@gmail.com
Marion van der Burg
Coraline Reitsma: 06-374 17 039
Stijn Ruijgrok
Joop van der Burg
Marlène Ruijgrok
Cock Appelman
Paula Scholten

Toernooicommissie (TC)
Leendert Gorter
Yma Hoogeveen

Website en FaceBook
Anneke Wienema

Advertentie/Sponsorcommissie
Vacant

Kascommissie
Gertruud Groot (eerste jaar)
Henk de Reus (tweede jaar)

Tennisles:
Tennisschool De Kloek
– Fred Spruit
– Patrick Beumer (jeugd)