Bestuur en commissies

Tennisclub Schermer
Middenweg 4, 1843 KC Grootschermer
Rabobank: NL27 RABO 0357 907 647

Bestuur
Voorzitter:               Anneke Wienema; voorzitter@tcschermer.nl 
Secretaris:               Vera Groot; secretaris@tcschermer.nl 
Penningmeester:     Leon Huting; penningmeester@tcschermer.nl 

Jeugdcommissie
-vacant

Kantinecommissie
Coraline Reitsma: 06-374 17 039
Rob Voorneveld

Ledenadministratie
Ellen van Schravendijk: ledenadministratie@tcschermer.nl

Groundsman
Klaas Akkerman: 0299-673873 / 06-51897191

Parkonderhoud
Ed Langendijk

Racketavondcommissie
Coraline Reitsma
Rob Voorneveld
Art Verhulst

Social media en website
Art Verhulst

Ledenwelkom
Maurice Peeters: ledenwelkom@tcschermer.nl

Kascommissie
Henk de Reus (tweede jaar)
Hil Rabensberg (eerste jaar) 

Tennisles
Tennisschool De Kloek
– Fred Spruit