Tennispark dicht en Ledenvergadering

Categorie : Nieuws


Geachte leden,

Na een bijzonder tennisjaar waarin we pas laat open konden maar waar we door een langere open-blijf-tijd toch een vol seizoen hebben kunnen spelen, is de tijd gekomen dat we het park gaan sluiten.

De banen zijn door de lange natte periode erg zacht, en ondervinden inmiddels helaas schade van het erop blijven spelen. Om meer schade te voorkomen, sluiten we per maandag 25 januari het park. Wanneer de banen in het voorjaar rond begin april opnieuw geprepareerd zijn, gaan we weer open. Ook de kantine mag dan weer open. Natuurlijk onder de wet- en regelgeving zoals die op dat moment geldt, en wat dat inhoudt zullen we dan opnieuw communiceren.

Graag vraag ik ook uw aandacht voor de Algemene ledenvergadering. Deze wordt dit jaar gehouden op donderdag 11 maart om 19.30 uur. Wij als bestuur verwachten niet dat we fysiek al bij elkaar mogen komen, en gaan daarom een digitale (online, via windows Teams) vergadering houden. Er staat veel op het programma, daarom willen we de ALV niet nog verder vooruit schuiven. Er zijn al enkele vergaderingen (brainstormgroep, evaluatievergadering, bestuur) op deze manier gehouden, en het werkt goed, hoewel het toch anders is dan een fysieke bijeenkomst. Een aparte uitnodiging volgt nog, met heldere instructies.

Voor nu, blijf gezond, denk om elkaar en hopelijk tot het voorjaar!

Mede namens het bestuur, Wouter Leegwater.