Update Corona 4 november

Categorie : Nieuws


Beste leden,

Zo komt er aan het einde van een in alle opzichten bijzonder seizoen toch nog een verzwaring van de coronamaatregelen. Graag vragen wij nogmaals jullie aandacht voor het volgende:

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen wordt onder andere de groepsgrootte voor volwassenen teruggebracht naar maximaal 2 personen. Dit geldt ook voor tennis (en padel). De maatregelen komen bovenop de ‘gedeeltelijke lockdown’ en gaan vanavond, woensdagavond 4 november om 22.00 uur, in. Ze gelden voor 2 weken.

Sporten en bewegen is gezond en we zijn blij dat we tennis kunnen blijven spelen de komende twee weken, maar wel met meer beperkingen. Het is even niet anders.

De overheidsrichtlijnen voor sport zijn besproken met NOC*NSF en de sportbonden. Het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF is leidend en daaruit komt nu het volgende:

  • Maximaal 2 volwassenen (vanaf 18 jaar) mogen met elkaar (binnen en buiten) sporten. Zij houden onderling 1.5 meter afstand. Tennis (en padel) spelen kan dus nog, maar met maximaal twee personen op een baan (dus geen dubbelspel).
  • Voor trainingen geldt maximaal 2 volwassenen op een baan (excl. trainer); trainingsgroepen van 4 volwassenen of meer zijn mogelijk, zolang deze duidelijk zichtbaar in groepen van 2 spelers per baan (met 1.5 meter afstand) gescheiden zijn en de groepen niet gemengd worden.
  • Kinderen t/m 17 jaar mogen in grotere groepen blijven spelen en trainen en hoeven tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden.
  • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
  • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
  • Publiek is niet toegestaan.
  • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Vanaf 19 november vallen we terug naar de ‘’gedeeltelijke lockdown’ en gelden de maatregelen van 14 oktober. Naar verwachting zullen we dit tot half december moeten volhouden. Het is natuurlijk de vraag of de banen dan nog bespeelbaar zijn; vooralsnog is alleen baan 1 niet meer bespeelbaar. Klaas, onze groundsman, laat dit toch al kortere seizoen na overleg zo lang mogelijk voortduren. En er staan ons in elk geval nog paar mooie dagen te wachten.

Kijk hier voor het volledige bericht over de extra maatregelen van Rijksoverheid en specifiek voor de sport.

Verder willen we u bij voorbaat wijzen op de nieuwsbrief die over een ruime week in de mailbox zit: er wordt achter de schermen hard gewerkt om een aantal zaken op de rit te krijgen. Het dagelijks bestuur heeft hulp gekregen van een groep betrokken leden om een aantal belangrijke zaken versneld voor elkaar te boksen. Zo zoeken zij opvolging voor de positie van secretaris en penningmeester, en er wordt veel werk verricht in voorbereiding van de algemene ledenvergadering van komende februari. Er zijn al mooie resultaten geboekt! Wat, hoe, waarom en wanneer leest u in die nieuwsbrief.

Met sportieve groet namens het bestuur,

Wouter Leegwater.