Stemming over het bestuursbesluit voor verantwoord schenken alcohol

Categorie : Nieuws


Beste leden, 

Sinds de voormalig gemeente Schermer is opgegaan in de gemeente Alkmaar, mochten wij nog voortgaan volgens de reglementen die de ‘oude’ gemeente Schermer gebruikte. Er is een periode van 5 jaar als overbrugging vastgesteld. Eind vorig jaar ontvingen wij derhalve van de gemeente Alkmaar een schrijven waarin meegedeeld werd dat wij voor het gebruik van onze kantine en terrassen een vergunning behoren te hebben.

Het bestuur is al enige tijd druk bezig om de kantine- en terrasvergunning rond te krijgen. Eén van de eisen is dat wij een reglement verantwoord alcohol schenken hebben, dat bovendien met twee derde meerderheid van stemmen bekrachtigd dient te worden door de leden op een algemene ledenvergadering.

Omdat wij menen dat het een utopie is dat we alle leden bij elkaar krijgen in deze periode, hebben we besloten via een mailing de stemming te laten plaatsvinden.

* Wanneer u zich in het ‘bestuursbesluit verantwoord schenken alcohol‘ kunt vinden, hoeft u niets te doen; u stemt dan automatisch vóór.

* Wanneer u bezwaar heeft tegen dit besluit mailt u naar de voorzitter (klikken voor mailadres). U zet dan in de onderwerpregel ‘ik stem tegen dit besluit’. Uitleg hoeft niet. Doe dit uiterlijk 5 augustus. Daarna is de stemming gesloten.

Het bestuur neemt deze stemmingsperiode van twee weken, die dezelfde statutaire aankondigingsperiode heeft als een aankondiging voor de algemene ledenvergadering, zodat u voldoende tijd heeft om te reageren indien u dat nodig acht.

Met sportieve groet,

Het bestuur.