Laatste Corona update

Categorie : Nieuws


Beste allemaal,

Vorige week zijn met ondersteuning van Klaas de servicelijnen op de juiste plek ingelegd. Wanneer u dus nu uit serveert, is er geen excuus meer 😉

Ook heeft het kabinet afgelopen woensdagavond weer een aantal regels versoepeld, en de gemeente Alkmaar heeft die regels vandaag (maandag) meegenomen in de noodverordening. Het heeft voor ons de volgende gevolgen:

Spelregels voor de sport in het kort

  • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben.
  • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder nog steeds  1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
  • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
  • Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen  weer toegestaan.
  • Bij wedstrijden, toernooien en evenementen mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn.
  •  Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 


Sportkantines en terrassen bij sportaccommodaties mogen open
MAAR: wij hebben nog geen toestemming vanwege het ontbreken van een vergunning hiervoor. We missen nog één persoon die in het bezit is van de Sociale Hygiëne Verklaring. Wel is er iemand bezig deze verklaring te gaan halen. Het bestuur probeert nu om een vergunning te verkrijgen om hangende deze studie al goedkeuring te verkrijgen voor het openen van de kantine. Het wachten is echter daar nog even op. Het terras is daarmee alleen om op te zitten, en dus niet om er iets te nuttigen (ook geen zelf meegebrachte waren).
 
Wat blijft:

  • Het blijft belangrijk dat er voor en na het sporten door iedereen ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden.
  • Het blijft belangrijk dat hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd.
  • Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat u thuisblijft als u ziek of verkouden bent of als iemand uit uw huishouden positief op het coronavirus is getest.
  • U dient zich te houden aan de regels uit de noodverordening en de richtlijnen uit de protocollen van NOC*NSF en de door uw aangesloten bond/Nl Actief.

Veel speelplezier namens het bestuur,

Wouter Leegwater (voorzitter)