25 juni banen niet bespeelbaar en SHV gezocht

Categorie : Nieuws


We hebben een verlate, maar gelukkig mooie start met heerlijk tennisweer. Deze eerste weken zien we dat men zich over het algemeen goed houdt aan de afspraken, en het is fijn te zien dat onze ‘Coronaverantwoordelijken’ in ruime getale gevonden en aanwezig zijn. Er was bij enkelen wat onduidelijkheid of je je behoorde aan te melden wanneer je wilde gaan spelen. Dit is onjuist: afhangen op het afhangbord bepaalt of je mag spelen. Op onze website kun je zien wanneer het drukker op ons park is ivm spelende vast groepjes.

Het valt ons wel op, dat het afhangen beter kan. Nogmaals wijzen we er op, dat het afhangen bepaalt of je recht hebt aanwezig te zijn (en daarmee grond is voor het wel of niet uitdelen van een boete).

Dat gemeld hebbende, staan we nu voor twee belangrijke zaken:

  1. Zoals enkelen al gemerkt hebben, is er iets niet goed gegaan bij het aanleggen van de banen: de servicelijnen liggen niet op de juiste plek. Donderdagmorgen 25 juni van 0800-12.00 uur wordt dit hersteld. Dit betekent wel dat de banen opnieuw ingewaterd gaan worden, en daarom is ons park gesloten op die donderdag 25 juni.  En verder heeft het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert nog steeds geen zekerheid van voldoende medewerkers om het werk zelf af te ronden. Vandaar dat we opnieuw de vraag stellen wie er stand-by wil staan om die ochtend eventueel een handje te helpen. Dinsdagavond 23 juni weten we of ze hulp nodig hebben. Meld je uiterlijk maandag 22 juni bij Wouter aan voor de pool (wanneer je buiten de risicogroep valt, zie lijst RIVM via deze link) en wilt helpen. 

  2. We zoeken nog steeds een lid (we hebben er 1, maar 2 is vereist) die in het bezit is van de Sociale Hygiëne Verklaring (SHV), en die ook als contactpersoon vermeld wil staan bij de gemeente (hiervoor is een kopie van je SHV en identiteitsbewijs nodig). Wat hiervoor van je gevraagd wordt als vrijwilliger, is vooral met ons Open Toernooi (week 25) de barmensen instrueren en af en toe aanwezig te zijn in deze week. We hebben al wel aanmeldingen van leden die bereid zijn deze Verklaring te willen gaan halen, dus hiervoor opgeven is niet nodig. Meld je uiterlijk ma 22 juni bij Wouter aan.

Wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn kun je Wouter mobiel bereiken.

Kort samengevat:

  • Hang je pasje op wanneer je speelt. Ondersteun elkaar dit te doen door de ‘vergeetachtige’ te wijzen op deze verplichting.
  • Donderdag 25 juni worden de servicelijnen opnieuw gelegd, en daarom is ons park die hele 25 juni gesloten
  • Ben je in het bezit van de Sociale Hygiëne Verklaring, meld je dan aan als vrijwilliger.

Met sportieve groet namens het bestuur,

Wouter Leegwater.