Update Corona en banen

Categorie : Nieuws


Beste leden,

De afgelopen dagen is er meer duidelijk geworden over wat er nog gebeuren moet om ons park speelklaar te krijgen. Het belangrijkste is natuurlijk dat de banen speelklaar raken (zie A), daarna hebben we nog toestemming nodig van de gemeente om te mogen spelen: goedkeuring voor het Coronaprotocol verkrijgen (zie B). We denken via dit bericht wat duidelijkheid aan jullie te verschaffen:

A. Ons baanonderhoudsbedrijf, Werkom, heeft erge last van de Coronaregels. Zij werken met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, en velen van hen vallen in de risicogroep.  Ze hebben dus simpelweg (te) weinig mensen. Het is ze tot nu toe niet gelukt een oplossing te vinden om de ‘anderhalve meterregel’ werkbaar te maken., maar er is nu wel een oplossing in de maak gelukkig. Het is nog 2 volle dagen werk, en 1 volle dag walsen.

Volgende week woensdag (20 mei) hebben we contact met hun teamleider om hun planning door te nemen. Hierbij is nog steeds ons doel om 1 juni weer open te kunnen gaan.

Echter, het kan zijn dat ze niet voldoende mensen beschikbaar hebben. Oplossing: wij zoeken deze ontbrekende handjes! Meld je bij Wouter aan voor de pool (wanneer je buiten de risicogroep valt, zie lijst RIVM via deze link) en wilt helpen. Dit geldt ook, vanwege het ontbreken van de anderhalve meterregel, voor de oudste jeugd! Het is hiervoor wel van belang dat je minimaal een hele dag (ma-do) beschikbaar bent. Doe dit uiterlijk 19 mei zodat Wouter weet welke mogelijkheden we hebben in de planning.
Wanneer we een grote (meer dan 10 mensen) groep hebben, is er ook nog de mogelijkheid dat we het helemaal zelf gaan doen want de baancommissie van LTV de Rijp is bereid gevonden om ons dan te willen instrueren, en dat is heel fijn! In dat geval is het misschien mogelijk zelfs eerder open te gaan.

B. Wanneer de banen gereed zijn, is het nog nodig goedkeuring van de gemeente te verkrijgen voor ons Coronaprotocol. Dit omvat een flink pakket aan afspraken en maatregels, waar we jullie in een aparte mail verder over zullen inlichten. Vanuit andere verenigingen krijgen we bericht dat er echt op naleving wordt toegezien (BOA’s controleren), en de boetes zijn niet mals. Echter, het doel is natuurlijk de kans op een besmetting zo laag mogelijk te houden, en dat zou voldoende motivatie mogen zijn.

Kort samengevat:

* Ons park blijft gesloten tot in elk geval eind mei
* 20 mei is er meer duidelijk over de aanpak van de banen
* Meld je aan bij Wouter wanneer je een dag wilt helpen om de banen speelklaar maken
* Wanneer deze pool groot (meer dan 10  pers, ook jeugd!) genoeg is,
kunnen we eerder open
* Het Coronaprotocol voor onze vereniging omvat veel afspraken. Dit volgt
in een later bericht.

Met sportieve groet namens het bestuur,

Wouter Leegwater