Eindejaarsgroet van voorzitter Wouter!

Categorie : Nieuws


Fijne mensen,

Het afgelopen seizoen is een hoopgevend jaar geworden. Hoewel we nog steeds ondersteuning kunnen gebruiken in verschillende commissies, hebben we over de gehele linie bezien een mooi jaar gehad.

De toernooicommissie (TC), lees: Leendert, begon het seizoen alleen. Het Openingstoernooi werd met hulp van het echtpaar Kuiper georganiseerd, waarvoor dank! De interne competitie was een succes, want alle wedstrijden zijn dit jaar gespeeld! De afsluitingsdag met barbecue, was zeer gezellig en een groot succes. En: we zijn blij te kunnen melden dat Yma Hoogeveen zich heeft gemeld om komend seizoen de TC te gaan versterken!  Zij denken erover om een Nieuwjaarsactiviteit te organiseren; houd de website, Facebook en uw mailbox in de gaten voor de uitnodiging!

De Schermermolen Toernooi commissie (SMT) heeft de stijgende lijn van vorig jaar voortgezet, en geholpen door het prachtige weer, een zeer succesvol toernooi georganiseerd. Weer (iets) meer deelnemers dan het voorgaande jaar, en een priktafel die halverwege de week al bijna leeg was. De tamtam gaat dat komend seizoen weer wat meer ‘Rijpers’ zullen deelnemen aan ons toernooi, daarom bestaat er goede hoop op het vasthouden van de stijgende lijn. Aandachtspunt is de kantinebezetting tijdens het toernooi; er is teveel werk aan de kantine bezet te houden tijdens het toernooi door verhinderingen, afzeggingen etc. Te denken valt om dat wellicht op een andere manier te regelen. Zoals het aanstellen van een ‘barcoach’ die de kantinebezetting regelt, of zelfs de verantwoordelijkheid bij degene die ingedeeld zijn te laten, en dat men zelf voor vervanging/ruil zorg draagt.

De jeugdcommissie (JC) heeft wederom een prachtig jaar achter de rug, met een drukbezet openingstoernooi en junior-seniortoernooi. Zij bekijken de mogelijkheid voor een uitwisseling met de verenigingen om ons heen. We hebben weer wat nieuwe leden mogen verwelkomen!

De baan-/kantine- en websitecommissie zijn allen ‘lekker bezig geweest’ dit seizoen. Klaas heeft hulp gekregen bij het sproeien van de banen, Els heeft goed overleg gehad met de verschillende commissies aangaande de bevoorrading en Anneke en Arthur hebben de website en de Facebookpagina van nieuw elan voorzien. Heeft u al eens gekeken?

De ledenadministratie doet Hennie nu alleen, en zij heeft aangegeven er mee te willen stoppen. Hennie heeft, na een goed en verhelderend gesprek met het bestuur, gelukkig besloten er nog 1 seizoen aan vast te willen plakken. Wij zoeken daarom evengoed iemand die haar wil ondersteunen en na komend seizoen wil vervangen! U kunt zich melden bij Hennie zelf, of  bij het bestuur.

Verder is de lekkage in het nieuwe keukengedeelte nu verholpen door een afvoerbuis anders te laten afvoeren en het afvoervermogen te vergroten. We zijn ook bezig met het oriënteren op de vervanging van onze banen. Ze zijn nu 33 jaar oud, en hoewel ze nog goed zijn, zit vervanging er op termijn aan te komen. We richten ons op 3 soorten ondergronden: gravel, kunstgras en smashcourt. De eerste offertes zijn aangevraagd, zodat we weten waar we ons op kunnen richten. De verlichting moet opnieuw bedraad worden, vanwege het huidige gevaar op kortsluiting. Dit wordt begin 2018 uitgevoerd door Pilkes. Daarnaast is er bestuurlijk contact met de ons omringende tennisverenigingen in de gemeente Alkmaar en ook met de verenigingen in Koggeland. We kunnen elkaar helpen met gezamenlijke uitdagingen, zoals o.a. de zorgelijk kleiner wordende vrijwilligersgroepen, vernieuwing van parken, ledenbestanden te optimaliseren. Wij hebben dit jaar een fijne, positieve en constructieve samenwerking met eenieder ervaren, en dat geeft ons ook weer frisse energie, vertrouwen en moed. Dank daarvoor!

Ik wil nogmaals specifiek aandacht vragen voor gegadigden voor de commissies, en met name die voor de Ledenadministratie en de Toernooicommissie. Zij gaat stoppen of is krap bezet en daardoor is de druk op de commissieleden (te) hoog. Mocht u zich willen inzetten voor een van onze commissies, dan kunt u contact opnemen met de voorzitters van deze commissies. Zij kijken reikhalzend uit naar uw hulp en/of aanmelding!

Ik wil u allen danken voor uw aandacht en het meedenken dat velen doen. Daar kunnen we als commissies en bestuur wat mee en ik hoop dat dat zo blijft! Als laatste wil ik u wijzen op de komende algemene ledenvergadering op woensdag 14 februari 2018 in Het Genot van Grootschermer. Een uitnodiging volgt nog!

Namens alle commissies en bestuur wens ik u fijne feestdagen en een sportief, bruisend maar vooral gezond 2018!

Wouter Leegwater,  voorzitter.

  • Pagina’s

  • Meest recente berichten

  • Categorieën

  • RSS Tennisnieuws