Tennispark dicht en Ledenvergadering

Categorie : Nieuws


Geachte leden,

Na een bijzonder tennisjaar waarin we pas laat open konden maar waar we door een langere open-blijf-tijd toch een vol seizoen hebben kunnen spelen, is de tijd gekomen dat we het park gaan sluiten.

De banen zijn door de lange natte periode erg zacht, en ondervinden inmiddels helaas schade van het erop blijven spelen. Om meer schade te voorkomen, sluiten we per maandag 25 januari het park. Wanneer de banen in het voorjaar rond begin april opnieuw geprepareerd zijn, gaan we weer open. Ook de kantine mag dan weer open. Natuurlijk onder de wet- en regelgeving zoals die op dat moment geldt, en wat dat inhoudt zullen we dan opnieuw communiceren.

Graag vraag ik ook uw aandacht voor de Algemene ledenvergadering. Deze wordt dit jaar gehouden op donderdag 11 maart om 19.30 uur. Wij als bestuur verwachten niet dat we fysiek al bij elkaar mogen komen, en gaan daarom een digitale (online, via windows Teams) vergadering houden. Er staat veel op het programma, daarom willen we de ALV niet nog verder vooruit schuiven. Er zijn al enkele vergaderingen (brainstormgroep, evaluatievergadering, bestuur) op deze manier gehouden, en het werkt goed, hoewel het toch anders is dan een fysieke bijeenkomst. Een aparte uitnodiging volgt nog, met heldere instructies.

Voor nu, blijf gezond, denk om elkaar en hopelijk tot het voorjaar!

Mede namens het bestuur, Wouter Leegwater.

Corona regels tot 20 januari

Categorie : Nieuws


NEDERLAND IN LOCKDOWN: TENNIS (EN PADEL) MAG NOG MET 2 PERSONEN BUITEN

Onze banen kunnen echter nog steeds open blijven, zolang het weer (vorst) het toestaat. De jeugd is vanaf vandaag ook thuis, en zo is er toch nog een leuke buitenspelactiviteit wel toegankelijk.  Klaas, onze groundsman, bepaalt hoe lang dat kan. Het kan zijn dat er wat extra onderhoud nodig is (bladeren ruimen bijvoorbeeld). Wij rekenen op uw hulp om dit te (blijven) doen. Graag vragen we jullie aandacht voor wat de lockdown betekent voor de tennis (en padel):

Het kabinet heeft strenge maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames stijgt sterk, de druk op de zorg neemt toe. Om het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken en de verspreiding van het virus een halt toe te roepen gaat Nederland weer in een lockdown.

Het zijn harde maatregelen, die de samenleving en ook de sport hard raken. Maar het is nodig, want veiligheid en gezondheid staan voorop en alleen samen krijgen we het virus onder controle.

De maatregelen gelden van dinsdag 15 december t/m 19 januari. Op 12 januari komt het kabinet met informatie over de periode na 19 januari.

Wat betekent dit voor tennis (en padel)?

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen tennis en padel spelen met 2 personen, alleen buiten. Zij houden 1.5 meter afstand. Alleen enkelspel is dus toegestaan.
 • Voor trainingen met volwassenen vanaf 18 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen per baan op 1.5 meter afstand, dit is exclusief trainer. Alleen buiten.
 • Jeugd t/m 17 jaar mag spelen en trainen in groter groepsverband, alleen buiten. Zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden.
 • Tennis- en padel in een binnenaccommodatie is niet toegestaan, ook niet in een blaashal.
 • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
 • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches blijven nog steeds dicht.

Kijk hier voor uitgebreide informatie over de lockdown. De specifieke maatregelen in de sport zijn hier te vinden.

Meer info

Ook voor deze fase hebben we de Richtlijnen voor tennis en padel opgesteld. Dit document is een aanvulling op het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten, wat is samengesteld door NOC*NSF, VSG en alle sportbonden en goedgekeurd door VWS en het RIVM.

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat bovenstaande informatie vragen bij je oproept. Klik hier voor alle veelgestelde vragen en antwoorden over alle vragen rondom tennis, padel en het coronavirus.

Het bestuur wenst u veel warmte en vooral (blijvende) gezondheid toe, en fijne feestdagen!

Corona update 19 november

Categorie : Nieuws


Beste leden,

‘Zo komt er aan het einde van een in alle opzichten bijzonder seizoen toch nog een verzwaring van de coronamaatregelen’. Zo begonnen we enkele weken geleden de nieuwste corona-update. Bij ons zijn er nog steeds 2 banen goed bespeelbaar, en na overleg met onze groundsman Klaas blijven die dan ook nog even open. Graag vragen wij daarom jullie aandacht voor het volgende:

Het kabinet heeft dinsdagavond bevestigd dat de extra maatregelen van de afgelopen 2 weken vervallen vanaf donderdag 19 november. Dat betekent dat de ‘gedeeltelijke lockdown’ zoals bekend gemaakt op 13 oktober weer gaat gelden, sportkantines blijven gesloten, amateursportwedstrijden zijn verboden en de maximale groepsgrootte is 4 personen. Dubbelen en trainen met maximaal 4 spelers per baan is dan weer toegestaan. 

De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus hebben effect, het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames daalt. Maar de cijfers zijn nog niet op een niveau om de maatregelen verder te versoepelen. De ‘gedeeltelijke lockdown’ en de maatregelen van 13 oktober blijven daarom van kracht tot half december. Begin december maakt het kabinet opnieuw de balans op en bepaalt dan het vervolg van de maatregelen.

Wat betekent dit voor tennis (en padel) vanaf donderdag 19 november?

 • Officiële competities en toernooien zijn verboden. Onderlinge wedstrijden voor de jeugd t/m 17 jaar binnen een vereniging zijn wel toegestaan.
 • Vrij tennissen, padellen en trainen is mogelijk, zowel buiten op de eigen vereniging als binnen in een hal.
 • De maximale groepsgrootte bij trainingen is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer).
 • Dubbelen mag met 4 personen van 18 jaar en ouder in 2 vaste koppels van 2 personen; houd altijd 1.5 meter afstand tot het andere koppel en met je medespeler.
 • Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.
 • Publiek is niet toegestaan, dus ouders kunnen niet blijven kijken bij hun kinderen.

De richtlijn voor alle sporten is dat volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand. Het Algemeen Protocol Sport is opgesteld in samenwerking met o.a. RIVM, VSG en NOC*NSF. De KNLTB heeft deze vertaald naar richtlijnen en adviezen voor tennis (en padel).

Verantwoordelijkheid
Het doel van alle maatregelen is het aantal reisbewegingen, het sociale verkeer en het aantal contacten tussen mensen drastisch te verminderen. Het kabinet roept mensen dan ook op contacten te beperken en zoveel mogelijk thuis te blijven. Onze gezondheid staat voorop en het is nodig dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen.

We zijn blij dat sporten nog steeds kan, want bewegen is gezond. Dat draagt immers bij aan een goede weerstand en conditie. Het houdt ons fit en scherp, geeft energie en dat hebben we nodig in deze tijd.

Lees hier het volledige bericht van de overheid. En hier specifiek voor de sport.

Binnenkort ontvangt u, iets later dan gepland, de nieuwsbrief er wordt achter de schermen hard gewerkt om een aantal zaken op de rit te krijgen. Het dagelijks bestuur heeft hulp gekregen van een groep betrokken leden om een aantal belangrijke zaken versneld voor elkaar te boksen. Zo zoeken zij opvolging voor de positie van secretaris en penningmeester, en er wordt veel werk verricht in voorbereiding van de algemene ledenvergadering van komende februari. Er zijn al mooie resultaten geboekt! Wat, hoe, waarom en wanneer leest u in die nieuwsbrief.

Met sportieve groet namens het bestuur,

Wouter Leegwater.

Ons cluppie vanuit de lucht!

Categorie : Nieuws


Kijk eens wat een leuk filmpje Fred Spruit van ons tennispark heeft gemaakt!

Daarnaast is er ook een verslag van de interne competitie; lees het verslag hier!

Update Corona 4 november

Categorie : Nieuws


Beste leden,

Zo komt er aan het einde van een in alle opzichten bijzonder seizoen toch nog een verzwaring van de coronamaatregelen. Graag vragen wij nogmaals jullie aandacht voor het volgende:

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen wordt onder andere de groepsgrootte voor volwassenen teruggebracht naar maximaal 2 personen. Dit geldt ook voor tennis (en padel). De maatregelen komen bovenop de ‘gedeeltelijke lockdown’ en gaan vanavond, woensdagavond 4 november om 22.00 uur, in. Ze gelden voor 2 weken.

Sporten en bewegen is gezond en we zijn blij dat we tennis kunnen blijven spelen de komende twee weken, maar wel met meer beperkingen. Het is even niet anders.

De overheidsrichtlijnen voor sport zijn besproken met NOC*NSF en de sportbonden. Het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF is leidend en daaruit komt nu het volgende:

 • Maximaal 2 volwassenen (vanaf 18 jaar) mogen met elkaar (binnen en buiten) sporten. Zij houden onderling 1.5 meter afstand. Tennis (en padel) spelen kan dus nog, maar met maximaal twee personen op een baan (dus geen dubbelspel).
 • Voor trainingen geldt maximaal 2 volwassenen op een baan (excl. trainer); trainingsgroepen van 4 volwassenen of meer zijn mogelijk, zolang deze duidelijk zichtbaar in groepen van 2 spelers per baan (met 1.5 meter afstand) gescheiden zijn en de groepen niet gemengd worden.
 • Kinderen t/m 17 jaar mogen in grotere groepen blijven spelen en trainen en hoeven tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden.
 • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
 • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Vanaf 19 november vallen we terug naar de ‘’gedeeltelijke lockdown’ en gelden de maatregelen van 14 oktober. Naar verwachting zullen we dit tot half december moeten volhouden. Het is natuurlijk de vraag of de banen dan nog bespeelbaar zijn; vooralsnog is alleen baan 1 niet meer bespeelbaar. Klaas, onze groundsman, laat dit toch al kortere seizoen na overleg zo lang mogelijk voortduren. En er staan ons in elk geval nog paar mooie dagen te wachten.

Kijk hier voor het volledige bericht over de extra maatregelen van Rijksoverheid en specifiek voor de sport.

Verder willen we u bij voorbaat wijzen op de nieuwsbrief die over een ruime week in de mailbox zit: er wordt achter de schermen hard gewerkt om een aantal zaken op de rit te krijgen. Het dagelijks bestuur heeft hulp gekregen van een groep betrokken leden om een aantal belangrijke zaken versneld voor elkaar te boksen. Zo zoeken zij opvolging voor de positie van secretaris en penningmeester, en er wordt veel werk verricht in voorbereiding van de algemene ledenvergadering van komende februari. Er zijn al mooie resultaten geboekt! Wat, hoe, waarom en wanneer leest u in die nieuwsbrief.

Met sportieve groet namens het bestuur,

Wouter Leegwater.

Stemming over het bestuursbesluit voor verantwoord schenken alcohol

Categorie : Nieuws


Beste leden, 

Sinds de voormalig gemeente Schermer is opgegaan in de gemeente Alkmaar, mochten wij nog voortgaan volgens de reglementen die de ‘oude’ gemeente Schermer gebruikte. Er is een periode van 5 jaar als overbrugging vastgesteld. Eind vorig jaar ontvingen wij derhalve van de gemeente Alkmaar een schrijven waarin meegedeeld werd dat wij voor het gebruik van onze kantine en terrassen een vergunning behoren te hebben.

Het bestuur is al enige tijd druk bezig om de kantine- en terrasvergunning rond te krijgen. Eén van de eisen is dat wij een reglement verantwoord alcohol schenken hebben, dat bovendien met twee derde meerderheid van stemmen bekrachtigd dient te worden door de leden op een algemene ledenvergadering.

Omdat wij menen dat het een utopie is dat we alle leden bij elkaar krijgen in deze periode, hebben we besloten via een mailing de stemming te laten plaatsvinden.

* Wanneer u zich in het ‘bestuursbesluit verantwoord schenken alcohol‘ kunt vinden, hoeft u niets te doen; u stemt dan automatisch vóór.

* Wanneer u bezwaar heeft tegen dit besluit mailt u naar de voorzitter (klikken voor mailadres). U zet dan in de onderwerpregel ‘ik stem tegen dit besluit’. Uitleg hoeft niet. Doe dit uiterlijk 5 augustus. Daarna is de stemming gesloten.

Het bestuur neemt deze stemmingsperiode van twee weken, die dezelfde statutaire aankondigingsperiode heeft als een aankondiging voor de algemene ledenvergadering, zodat u voldoende tijd heeft om te reageren indien u dat nodig acht.

Met sportieve groet,

Het bestuur. 

Laatste Corona update

Categorie : Nieuws


Beste allemaal,

Vorige week zijn met ondersteuning van Klaas de servicelijnen op de juiste plek ingelegd. Wanneer u dus nu uit serveert, is er geen excuus meer 😉

Ook heeft het kabinet afgelopen woensdagavond weer een aantal regels versoepeld, en de gemeente Alkmaar heeft die regels vandaag (maandag) meegenomen in de noodverordening. Het heeft voor ons de volgende gevolgen:

Spelregels voor de sport in het kort

 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder nog steeds  1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
 • Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen  weer toegestaan.
 • Bij wedstrijden, toernooien en evenementen mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn.
 •  Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 


Sportkantines en terrassen bij sportaccommodaties mogen open
MAAR: wij hebben nog geen toestemming vanwege het ontbreken van een vergunning hiervoor. We missen nog één persoon die in het bezit is van de Sociale Hygiëne Verklaring. Wel is er iemand bezig deze verklaring te gaan halen. Het bestuur probeert nu om een vergunning te verkrijgen om hangende deze studie al goedkeuring te verkrijgen voor het openen van de kantine. Het wachten is echter daar nog even op. Het terras is daarmee alleen om op te zitten, en dus niet om er iets te nuttigen (ook geen zelf meegebrachte waren).
 
Wat blijft:

 • Het blijft belangrijk dat er voor en na het sporten door iedereen ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden.
 • Het blijft belangrijk dat hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd.
 • Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat u thuisblijft als u ziek of verkouden bent of als iemand uit uw huishouden positief op het coronavirus is getest.
 • U dient zich te houden aan de regels uit de noodverordening en de richtlijnen uit de protocollen van NOC*NSF en de door uw aangesloten bond/Nl Actief.

Veel speelplezier namens het bestuur,

Wouter Leegwater (voorzitter)

25 juni banen niet bespeelbaar en SHV gezocht

Categorie : Nieuws


We hebben een verlate, maar gelukkig mooie start met heerlijk tennisweer. Deze eerste weken zien we dat men zich over het algemeen goed houdt aan de afspraken, en het is fijn te zien dat onze ‘Coronaverantwoordelijken’ in ruime getale gevonden en aanwezig zijn. Er was bij enkelen wat onduidelijkheid of je je behoorde aan te melden wanneer je wilde gaan spelen. Dit is onjuist: afhangen op het afhangbord bepaalt of je mag spelen. Op onze website kun je zien wanneer het drukker op ons park is ivm spelende vast groepjes.

Het valt ons wel op, dat het afhangen beter kan. Nogmaals wijzen we er op, dat het afhangen bepaalt of je recht hebt aanwezig te zijn (en daarmee grond is voor het wel of niet uitdelen van een boete).

Dat gemeld hebbende, staan we nu voor twee belangrijke zaken:

 1. Zoals enkelen al gemerkt hebben, is er iets niet goed gegaan bij het aanleggen van de banen: de servicelijnen liggen niet op de juiste plek. Donderdagmorgen 25 juni van 0800-12.00 uur wordt dit hersteld. Dit betekent wel dat de banen opnieuw ingewaterd gaan worden, en daarom is ons park gesloten op die donderdag 25 juni.  En verder heeft het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert nog steeds geen zekerheid van voldoende medewerkers om het werk zelf af te ronden. Vandaar dat we opnieuw de vraag stellen wie er stand-by wil staan om die ochtend eventueel een handje te helpen. Dinsdagavond 23 juni weten we of ze hulp nodig hebben. Meld je uiterlijk maandag 22 juni bij Wouter aan voor de pool (wanneer je buiten de risicogroep valt, zie lijst RIVM via deze link) en wilt helpen. 

 2. We zoeken nog steeds een lid (we hebben er 1, maar 2 is vereist) die in het bezit is van de Sociale Hygiëne Verklaring (SHV), en die ook als contactpersoon vermeld wil staan bij de gemeente (hiervoor is een kopie van je SHV en identiteitsbewijs nodig). Wat hiervoor van je gevraagd wordt als vrijwilliger, is vooral met ons Open Toernooi (week 25) de barmensen instrueren en af en toe aanwezig te zijn in deze week. We hebben al wel aanmeldingen van leden die bereid zijn deze Verklaring te willen gaan halen, dus hiervoor opgeven is niet nodig. Meld je uiterlijk ma 22 juni bij Wouter aan.

Wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn kun je Wouter mobiel bereiken.

Kort samengevat:

 • Hang je pasje op wanneer je speelt. Ondersteun elkaar dit te doen door de ‘vergeetachtige’ te wijzen op deze verplichting.
 • Donderdag 25 juni worden de servicelijnen opnieuw gelegd, en daarom is ons park die hele 25 juni gesloten
 • Ben je in het bezit van de Sociale Hygiëne Verklaring, meld je dan aan als vrijwilliger.

Met sportieve groet namens het bestuur,

Wouter Leegwater.

De banen gaan weer open!

Categorie : Nieuws


Beste leden,

Maandag 1 juni is het zover: we gaan open!
Er is de afgelopen dagen met man, vrouw en macht gewerkt aan de banen, en het is ondanks de flinke droogte gelukt de banen netjes aan te leggen. Hulde aan Klaas en de (jeugd)leden die hier hun steen (!) aan bijgedragen hebben.

Nu is het natuurlijk zo dat we alleen open mogen blijven wanneer we ons aan de afspraken houden die we met de Alkmaarse sportkoepel zijn aangegaan. Ik wil jullie daarom met klem vragen deze afspraken goed door te lezen en je deze afspraken eigen te maken. Bovenal omwille van elkaars gezondheid, en ook omdat er op gehandhaafd wordt. En dat handhaven doen we ook mét elkaar.

Veel tennisplezier!

Het bestuur

1 juni gaan de banen weer open!

Categorie : Nieuws


Beste leden,

Allereerst willen we alle vrijwilligers die zich aangeboden hebben, hartelijk danken. Hierdoor hadden we alle mogelijkheden om onze banen gereed te krijgen om zo per  1 juni weer te kunnen spelen!

Vanmiddag hebben we contact gehad met baanonderhoudsbedrijf Werkom en zij gaan zelf, vooralsnog met eigen mensen,  de baanaanleg afronden. Dat is fijn nieuws! Dit werk gaan ze volgende week uitvoeren. Daarna is het netten plaatsen, inwateren en zo kunnen we op 1 juni open.

Het Corona-protocol ligt ter goedkeuring bij de gemeente, en wanneer we goedkeuring hebben verkregen zullen we je via mail en onze website informeren over op welke manier we verantwoord kunnen sporten. Om alvast inzicht te krijgen hoe je ‘in deze tijd’ verantwoord kunt sporten, kunt je een kijkje nemen in het Protocol Verantwoord Sporten op de website van de KNLTB (dit is een downloadbaar document).

Kort samengevat:

 • Onze banen gaan per 1 juni open
 • Dank aan de vrijwilligers die zich hadden aangemeld
 • Coronaprotocol voor onze vereniging omvat veel afspraken. Dit volgt in een later bericht.

Met sportieve groet namens het bestuur,

Wouter Leegwater.