Ledenpasjes en kantinedienst Schermermolen Toernooi

Categorie : Nieuws


KNLTB Meerjarenpas

De KNLTB pasjes liggen, voor de leden die betaald hebben, vanaf 5 april in de kantine (als je voor de bar staat, liggen ze links boven de bar in een bakje).
Dit jaar heeft de KNLTB de meerjarenpas geïntroduceerd. Dit betekent dat er geen jaartal meer op je pasje staat; daarnaast wordt de speelsterkte ook niet meer op het pasje vermeld. Zie voor meer informatie deze link.

Een van de leuke dingen van het Schermermolen toernooi is de gezellige voor-en nazit in de kantine en op het terras. Biertje, frisje, bitterballen, blokjes kaas; gezelligheid troef. Voor deze topavonden worden vrijwilligers gezocht voor het draaien van kantinedienst. Heb je interesse, stuur dan een mail naar Hennie Meester.

Jaarlijkse ledenvergadering op 20 februari 2019

Categorie : Nieuws


De jaarvergadering voor de leden van TC Schermer vindt plaats op woensdag 20 februari in het Genot van Grootschermer. Let op: de vergadering begint om 19.30 uur.
Lees hier de agenda en het verslag van 2018.

 

Junior-Senior toernooi op 13 oktober

Categorie : Nieuws


Beste jeugdleden van TC Schermer,

Het is zover – het einde van tennisseizoen 2018 nadert. Dit betekent dat het weer tijd is voor het hoogtepunt van het jaar: het Junior-Senior toernooi!
Het jaarlijks terugkerende evenement waarvan menige familie na onderlinge strijd nog weken moet herstellen. Waar vriendschappen op de proef worden gesteld. Waar ouders moeten toegeven “ zo is mijn kind thuis nóóit ”. Maar waar sportiviteit uiteindelijk altijd wint.
Dit jaar krijgt iedereen wat extra trainingstijd en vindt het toernooi plaats op 13 oktober. Alle kinderen hebben die dag tijd om zich eerst op te warmen tijdens voetbal- en hockeywedstrijd waarna we vanaf 14:30 ons toernooi spelen.
Geef je dus snel op! Voorwaarde is dat de senior speler 18 jaar of ouder is. Deze speler hoeft geen lid van de vereniging te zijn. Dus ook familie uit Australië mag overkomen en Spaanse overwinterende opa’s en oma’s worden uitgenodigd hun vertrek nog even uit te stellen.
Heb je als kind geen maatje dan regelen wij een topper voor je!

En onstaat er strijd tussen ouders/opa’s en oma’s wie er met Junior mag spelen, geeft u zich dan op. Wij regelen een speler voor u.

Dit jaar is het niet toegestaan u met 2 kinderen aan te melden….

De inschrijving sluit 6 oktober. Graag aanmelden via een mail naar alexandrabellamy@xs4all.nl

Met sportieve groeten,

Namens de Jeugdcommissie TC Schermer,

Alex Bellamy en Ruby Corveleijn

Afsluitingstoernooi en verslag interne competitie

Categorie : Nieuws


 

De Interne Competitie was dit jaar met 17 koppels ook een groot succes: lees hier het verslag en wie de winnaars waren!

Baanonderhoud

Categorie : Nieuws


Namens onze groundsman Klaas Akkerman het volgende:

Klaas Akkerman

  • Omdat er veel op baan 1 gespeeld wordt en deze daarom sneller slijt, is het verzoek om baan 1 te ontzien en vooral op baan 2 & 3 te spelen
  • gedurende de droogte deze zomer moeten de banen gewoon (voorzichtig) geveegd worden
  • sproei de banen zoveel mogelijk; als er één of twee banen onbezet zijn als je aan het tennissen bent, zet dan alsjeblieft de sproeiers er op en laat ze hun werk doen

Als we hier met zijn allen op letten behouden we onze prachtige en kwalitatief goede banen en wordt het werk van Klaas ook wat makkelijker!

TC Schermer is AVG bestendig!

Categorie : Nieuws


Het is op het moment van schrijven 22.46 uur op 24 mei 2018. Over 1 uur en 14 minuten gaat de AVG wetgeving in; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En TC Schermer is er helemaal klaar mee. We hebben een officieel verwerkingsregister waarin we aangeven welke gegevens we binnen onze club van onze leden hebben en wat we daar mee doen. De vrije vertaling daarvan hebben we opgeschreven in een Privacyverklaring en die staat op deze website. Klik hier om de verklaring te lezen. Binnenkort ontvangen alle leden bovendien ook nog persoonlijke een mail over de AVG gevolgen voor ons cluppie. De vrijwilligers die met persoonsgegevens te maken hebben worden binnenkort bijgepraat over de AVG door voorzitter Wouter en ledenadministrateur Ellen.

Vrijwilligers aan het werk!

Categorie : Nieuws


Er is in maart hard gewerkt om het tennispark in orde te brengen voor het nieuwe tennisseizoen! Onder andere door de snoeiploeg en de sopploeg. Maar ook het bestuur, het baanonderhoud, de kantineploeg, de verfploeg, de ledenadministratie, de jeugdcommissie, de websiteredacteur en de toernooicommissie! Daarnaast is de Schermermolentoernooi commissie is al bezig met de voorbereidingen voor week 25!

Alle vrijwilligers: ontzettend bedankt; zonder jullie geen tennis en geen gezelligheid!

Ploeger 2018

Categorie : Nieuws


Op de jaarvergadering van onze tennisclub werd Leendert Gorter door het bestuur verrast met de Ploeger.Het is de eerste keer in de historie van de club dat de Ploeger voor de tweede keer aan dezelfde persoon wordt uitgereikt. In 2003 viel Leendert deze eer ook al ten beurt.

Gezien het feit dat Leendert al jarenlang deel uitmaakt van de de toernooicommissie en in het afgelopen jaar zelfs de enige persoon was waar de commissie uit bestond, is de Ploeger 2018 voor hem meer dan verdiend!

Nieuwjaars toernooi 2018

Categorie : Nieuws


Op zaterdag 27 januari vond het nieuwjaarstoernooi plaats! In 2017 is het toernooi niet georganiseerd en werd het gemist vandaar dat Leendert, geholpen door ons nieuwe enthousiaste lid Yma, er nu voor zorgden dat er wel getennist kon worden in de hal.

Er was een vol deelnemersveld van 24 tennissers en Leon Huting schreef een verslag.

 

Eindejaarsgroet van voorzitter Wouter!

Categorie : Nieuws


Fijne mensen,

Het afgelopen seizoen is een hoopgevend jaar geworden. Hoewel we nog steeds ondersteuning kunnen gebruiken in verschillende commissies, hebben we over de gehele linie bezien een mooi jaar gehad.

De toernooicommissie (TC), lees: Leendert, begon het seizoen alleen. Het Openingstoernooi werd met hulp van het echtpaar Kuiper georganiseerd, waarvoor dank! De interne competitie was een succes, want alle wedstrijden zijn dit jaar gespeeld! De afsluitingsdag met barbecue, was zeer gezellig en een groot succes. En: we zijn blij te kunnen melden dat Yma Hoogeveen zich heeft gemeld om komend seizoen de TC te gaan versterken!  Zij denken erover om een Nieuwjaarsactiviteit te organiseren; houd de website, Facebook en uw mailbox in de gaten voor de uitnodiging!

De Schermermolen Toernooi commissie (SMT) heeft de stijgende lijn van vorig jaar voortgezet, en geholpen door het prachtige weer, een zeer succesvol toernooi georganiseerd. Weer (iets) meer deelnemers dan het voorgaande jaar, en een priktafel die halverwege de week al bijna leeg was. De tamtam gaat dat komend seizoen weer wat meer ‘Rijpers’ zullen deelnemen aan ons toernooi, daarom bestaat er goede hoop op het vasthouden van de stijgende lijn. Aandachtspunt is de kantinebezetting tijdens het toernooi; er is teveel werk aan de kantine bezet te houden tijdens het toernooi door verhinderingen, afzeggingen etc. Te denken valt om dat wellicht op een andere manier te regelen. Zoals het aanstellen van een ‘barcoach’ die de kantinebezetting regelt, of zelfs de verantwoordelijkheid bij degene die ingedeeld zijn te laten, en dat men zelf voor vervanging/ruil zorg draagt.

De jeugdcommissie (JC) heeft wederom een prachtig jaar achter de rug, met een drukbezet openingstoernooi en junior-seniortoernooi. Zij bekijken de mogelijkheid voor een uitwisseling met de verenigingen om ons heen. We hebben weer wat nieuwe leden mogen verwelkomen!

De baan-/kantine- en websitecommissie zijn allen ‘lekker bezig geweest’ dit seizoen. Klaas heeft hulp gekregen bij het sproeien van de banen, Els heeft goed overleg gehad met de verschillende commissies aangaande de bevoorrading en Anneke en Arthur hebben de website en de Facebookpagina van nieuw elan voorzien. Heeft u al eens gekeken?

De ledenadministratie doet Hennie nu alleen, en zij heeft aangegeven er mee te willen stoppen. Hennie heeft, na een goed en verhelderend gesprek met het bestuur, gelukkig besloten er nog 1 seizoen aan vast te willen plakken. Wij zoeken daarom evengoed iemand die haar wil ondersteunen en na komend seizoen wil vervangen! U kunt zich melden bij Hennie zelf, of  bij het bestuur.

Verder is de lekkage in het nieuwe keukengedeelte nu verholpen door een afvoerbuis anders te laten afvoeren en het afvoervermogen te vergroten. We zijn ook bezig met het oriënteren op de vervanging van onze banen. Ze zijn nu 33 jaar oud, en hoewel ze nog goed zijn, zit vervanging er op termijn aan te komen. We richten ons op 3 soorten ondergronden: gravel, kunstgras en smashcourt. De eerste offertes zijn aangevraagd, zodat we weten waar we ons op kunnen richten. De verlichting moet opnieuw bedraad worden, vanwege het huidige gevaar op kortsluiting. Dit wordt begin 2018 uitgevoerd door Pilkes. Daarnaast is er bestuurlijk contact met de ons omringende tennisverenigingen in de gemeente Alkmaar en ook met de verenigingen in Koggeland. We kunnen elkaar helpen met gezamenlijke uitdagingen, zoals o.a. de zorgelijk kleiner wordende vrijwilligersgroepen, vernieuwing van parken, ledenbestanden te optimaliseren. Wij hebben dit jaar een fijne, positieve en constructieve samenwerking met eenieder ervaren, en dat geeft ons ook weer frisse energie, vertrouwen en moed. Dank daarvoor!

Ik wil nogmaals specifiek aandacht vragen voor gegadigden voor de commissies, en met name die voor de Ledenadministratie en de Toernooicommissie. Zij gaat stoppen of is krap bezet en daardoor is de druk op de commissieleden (te) hoog. Mocht u zich willen inzetten voor een van onze commissies, dan kunt u contact opnemen met de voorzitters van deze commissies. Zij kijken reikhalzend uit naar uw hulp en/of aanmelding!

Ik wil u allen danken voor uw aandacht en het meedenken dat velen doen. Daar kunnen we als commissies en bestuur wat mee en ik hoop dat dat zo blijft! Als laatste wil ik u wijzen op de komende algemene ledenvergadering op woensdag 14 februari 2018 in Het Genot van Grootschermer. Een uitnodiging volgt nog!

Namens alle commissies en bestuur wens ik u fijne feestdagen en een sportief, bruisend maar vooral gezond 2018!

Wouter Leegwater,  voorzitter.

  • Pagina's

  • Meest recente berichten

  • Categorieën

  • RSS Tennisnieuws